•  -700--110

איך מדליקים את האור?

קטגוריה: חגים ומועדים

איך מדליקים את האור?

 הגיע חג החנוכה, ואיתו אור ושמחה, אחדות ומשפחתיות נפלאה, ובדיוק בזמן כאשר התחיל החורף להתדפק על סף דלתינו, כאשר השמים החלו להפוך אפרוריים והחורף נכנס לתפקידו במלוא הדרו.

באותה הנשימה התדפק על דלתותינו גם חג החנוכה והאור הגנוז הגיע להאיר לכל אחד ואחת מאיתנו את הנשמה החבויה בתוכו.

 

 הגיע חג החנוכהואיתו אור ושמחהאחדות ומשפחתיות נפלאהובדיוק בזמן כאשר התחיל החורף להתדפק על סף דלתינוכאשר השמים החלו להפוך אפרוריים והחורף נכנס לתפקידו במלוא הדרו.

באותה הנשימה התדפק על דלתותינו גם חג החנוכה והאור הגנוז הגיע להאיר לכל אחד ואחת מאיתנו את הנשמה החבויה בתוכו.

חג החנוכה מסוגל להדלקת אור גדולה מאוד בתוך הנפש שלנוהתעוררות לעשיה בחברותארצון להתחבר ולהתאחדשהייה בחיק המשפחה והקרוביםחג החנוכה מסמל את היציאה מהשבלול הרוחני והנפשי אליו נקלענו.

בחיי היום יום אנו פוגשים את המרדף האינסופי אחר המטרות המשתנות בחיינואת השאיפות הגדולות להצלחהכסףביתמשפחה זיווגעבודה טובהאהבה ואחווה עם קרובינו ומשפחותינואנו פוגשים את המרדף היומיומי אחרי ניהול הביתהעסקהזוגיותהפעולות השגרתיות שעלינו לבצע בתוך המסגרות שבתוכן אנו מתנהליםובתוך כל המרדף הזה שכחנו לעצור רק לרגע קט ולהתבונן בתוך מה שמתרחש בפנים.

בתוך המרתון להגיע אל היעדיםבלב ליבה של הביצה שבתוכה שקענו לעיתים אנו מאבדים את היכולת הבסיסית לראות את הנפש שבתוכנואת הטובאת הרצונות האמיתייםאת האור שחבוי ונסתר מאיתנווכאשר איננו רואים אותה הנשמה לא מקבלת את המזון הראוי לההיא נחלשת ומתעמעמת עד שנעשית כמעט בלתי נראית.

שמו של חג החנוכה מעיד על העבודה הרוחנית של החג חנוכה מלשון "חנו-בכ"הכלומר חנו בכ"ה בכסלו.

וכשם שעם ישראל חנהמכאן אנו למדים על החניה הרוחנית שאנו מבצעים בחג.

לכאורה הכל פועל כרגילהעסקיםהעבודה אך כאשר מגיחות שעות הערב אנו מתאחדים יחד כולם ומדליקים את הנרותמתפלליםאוכלים סופגניות מתוקות ומודים.

החניה שאנו מבצעים היא על מנת להזין את הנשמה שלנו בהתבוננות קטנה על המנהגיםעל אורחות החייםההרגליםמערכות היחסים עם ילדינו ועם בני הזוגעל העבודה ועל חיפוש האמת בתוך הרצונות שעל פיהם אנו פועליםבחג החנוכה עלינו לחשוב מה אנחנו יכולים לשנות כדי להכניס טיפה של אור מהחג כדי להתפתח כדי להזין את הנשמה ולא לתת לה להגיע למצב של תת תזונה רוחניתעלינו לשאול את עצמנו את אותן השאלות שיוכלו לפתח את הנשמהולשמח את הנפש.

כאשר נתבונן ונסתכל נוכל להבין שאולי נוכל לקחת הרגל אחד ולשנות אותובמקום רביצה על הספה מול הטלויזיה נוכל לקחת על עצמנו שיעור שעוסק במודעותאו בנפשנוכל להיפגש עם חבר טוב לשיחה על משמעות אמיתיתנוכל לשבת עם האישה או עם הבעל לדיבור מלב אל לבאו להתעניין בשלומו ובחייו של אחד מהילדים שלנו.

כל מה שהזמן הזה גוזל מאיתנו הוא אולי שעה אחת במשך כל השבועשעה אחת של משמעות אחדות והשפעה לזולת שפותחת פתח לאור גדול שנכנס אל תוך החיים שלנו.

אותו מאור קטן שאנו מדליקים בתוך הנפש שלנו על ידי פעולה כל כך פשוטה מסוגל לגרש חושך מצריםשמצר את צעדינושמחתינווהשפע שרק מחכה שנפנה לו מקום להכנס אל תוך החיים שלנורק בואו נפתח לו פתח אחד קטן כחודו של מחט.

הסיפור של חג החנוכה מלמד אותנו באופן כל כך מדויק על אורחות החיים של האדםעל הכוחות המנוגדים המשפיעים עליווהכי חשוב על יכולתו לשנות ועל הדרך שבה יכול לבחור האדם את הכלי לקבלת השפע והאמת.

הסיבה בגינה אנו חוגגים את החג הנפלא הוא הנס הגדול שנעשה לעם ישראל:

באותה תקופה שלטה יוון על ארץ ישראלוצבאה רחש בארץ בכל מקום ובכל פינהאט אט החלו יהודים רבים להמיר את דתם ונקראו "מתיוונים", אותם יהודים המירו את דתם הן בשל הסנקציות על הדת והן בשל התרבות שהציגה יווןכאשר מתיתיהו ובניו לבית חשמונאי התחילו להיבהל מהתופעה שאם לא יעשה משהו בנוגע למצב הרי שלא ישארו יהודים בעולםוהדת תיכחד יחד עם כל מאמיניהבנקודה זו החליטו לעשות מעשה ולנקוט בגישה הלוחמניתוהרי הנס שנעשה לנו בחסד גדול מאת היתברך הוא הנצחון הגדול.

למרות המתיוונים שלא לקחו את הצד של בית חשמונאי ולא עזרו להם להלחםלמרות הצבא הקטן לעומת עשרות האלפים שמנו צבא יוון אם לא יותרלמרות הנתונים הגשמיים שהעידו על תבוסה מוחצתבית חשמונאי לא התייאשהמכבים האמיצים פשטו את חליפות בית המדרשחגרו את חליפות הקרב יצאו למלחמהונצחו.

הביסו את צבא יווןסילקו אותו מהארץ והכשירו את בית המקדש לעבודת הקודש של ה'.

ונשאלת השאלה הבלתי ניתנת לערעורכיצד עזבו יהודים רבים את דתם ועברו לצד השני של המתרס?

בדת היהודית קיימת אחדות בין עם ישראל לבין היתברךומבחינת האמונה היהודית ההוא אחד ואנחנו חלק ממנו לכן ניתנה התורה ותרי"ג מצוותעל מנת שנוכל לטפס בסולם הרוחני ולאחד את נשמותינו עם אור ה'.

היוונים רצו להרוס את החיבוראת ה"אחד", את ההצהרה החיצונית של העם היהודי והסממנים היהודים כמו כיפות,פאות,ציציות וכו'. הם האמינו שע"י הפירוד החיצוני יגיע גם הפירוד הפנימי של הנשמות מה'.

לכן היוונים פעלו בתחום האפור של הדת בכדי להביא את היהודים לפירוד הן חיצוני והן פנימי מהדת והאמונה.

התחום האפור ביהדות נקרא תחום הרשותכלומר התחום עליו התורה לא מדברתפעילויות שהן מחד גיסא חיוניות לאדם ומאידך אם ילך שבי אחריהן יזיקו לו וירחיקו אותו מהאמת הפנימית שלושכן הוא עלול למצוא את עצמו משועבד לאותם הרגלים.

היוונים נעצו את קיומם בתרבות המתקדמת שלהם ובאורחות חייהםהדרך שלהם למשוך את היהודים לעבודה הזו הייתה לדבר על נושאים כמו אסתטיקה,יופיחיצוניות טיפוח הגוףהם הפכו את הגוף החיצוני למקדש.

לכן משכו את היהודים להתעסקות בתזונה נכונה ובריאהבפעילות ספורטיבית הצגות תאטרון וכדומה.

אין שום איסור בדת לשמור על הגוףונהפוך הוא ישנן הלכות תזונה ושמירת הגוף ע"פ דרכי הטבעאך היוונים הפכו את הנושאים הללו למרכז ולעיקרואילו היהדות דוגלת בשיטת טיפוח הפנימיות יחד עם טיפוח הגוף ושמירה על בריאותו ונקיותו.

אותה תנועה של היוונים נקראת "קליפת נגהשהיא ההתעסקות בחיצוניותבלבושיםבדרך בה הדברים נראים ומוצגים ואילו היא משכיחה מהאדם את מה שחשוב באמתאת אמות המידה והמוסר הפנימיהבחירה בטובטיפוח הנפש ועבודת המודעותשהרי אפילו אם יהיה אדם יפה ביותר אך בעל מידות רעות יופיו לא יקדמו.

ובזאת הנקודה בחרו היוונים להכנסבמקום החיצוני שלכאורה הוא מותר אך כאשר הופכים את טיפוח הגוף לעיקר מאבדים את הנקודה האמיתית שאמורה להוביל את מהלך חייו.

אנו למדים מהסיפור הנ"ל של חג החנוכהשלמרות שלעיתים שאנו נמשכים אחרי היופי והחיצוניות ובאים לידי פעולות שנובעות מכך גם רצון קטן להיכרות עם עצמנורצון קטן לעבודה על המידותאולי יום אחד להחליט שאנחנו לא כועסיםאולי להכניס הרגל טוב נוסף לרשימת ההרגלים שלנועצם העשיה והרצון כבר תמשוך את האור אל תוך חיינו והחושך יגורששם יכול להתחיל השינוי האמיתי בתוך הנפשוהצעידה אל עבר מחוזות הנשמה.

תגובות (0)

נשמח לראות את תגובתכם

התחבר לאתר על מנת להשאיר תגובות

evolotion

כניסת חברים